Firsteps baba és ovis angol

Azok a gyermekek, akik kisded korban, ebben a különösen fogékony időszakban ismerkednek meg az idegen nyelvekkel különösebb erőfeszítés nélkül szívják magukba a szavak kiejtését, a mondatok dallamát, rögzülnek a szavak és szerkezetek és mindezt jó mókának, játéknak élik meg.

firSTeps tanfolyamok

Korai angol – behozhatatlan előny

Az egyén képességei nem csak a genetikai öröklődéstől és adottságaitól függenek, hanem a korai agyi fejlesztéstől is. Ezek a stimuláló foglalkozások az idegpályák kialakulását segítik. Ha a babák nagyon korán találkoznak a második nyelvvel, új idegpályák alakulnak ki, és így intelligenciájuk is nő. Azok a csecsemők, akik kétnyelvű közegben nevelkednek sok esetben jobb mentális képességekre tehetnek szert, és ezáltal később előnyös helyzetekbe kerülhetnek.

Korszerű kutatások szerint a korai módszeres angol tanulás a gyermekek kognitív, kreatív készségeit is fejleszti, így ezek a gyermekek a tanulás más területein így az anyanyelvük tanulásában is előnyre tesznek szert. Ilyen módszeres angol tanítást képviselnek a firSTeps angol tananyag moduljai, versenyképes angol nyelvtudást biztosítva a tanulóknak.

Baba-mama angol

Ha fontos szempont az, hogy már pici korban, kis létszámban, szülői jelenléttel közösségben tanulhassanak játékosan a gyermekek a Firsteps Baba-Mama Angol kiváló választás lehet az 1-3 éves korosztályú gyermeke számára.

Óvodás angol

Az óvodás korosztály érdeklődését lekötő játékok, dalocskák és versek, a magyar szókinccsel együtt és annak megfelelőihez hasonlóan a gyerkőcök kedvencei lehetnek.

A foglalkozások kiépített tematikával rendelkeznek, de a gyakorlati felépítésük aszerint módosul, hogy a gyerekek mivel foglalkoztak szívesebben.

Kisiskolás angol

A szülők nyelvismerete nem szükséges a firSTeps tanfolyamon való részvételhez, még kisiskolás korban sem.

Vajon mennyire érezi jól magát egy gyermek a játszóházban? Egyik anyuka szerint ez egy találó kérdés a Firsteps tanfolyammal kapcsolatosan, mivel: “Semmi nem bizonyítja jobban, mint hogy minden alkalom végén külön küzdelem volt a hazajövetel, mert mindig volt „még egy picit…”.

Táborok

Nyári időszakban lehetőség adódik a gyerekeknek képesség és nyelvismeret fejlesztő táborokban is részt venni.

A 2020-as év koronavírus helyzete miatt sajnos az idén ezeknek a táboroknak a szervezése elmarad. A tovább gombra klikkelve azonban megismerhető az előző évek táborainak a tematikája, valamint gondolatmenete és felépítése.

Karácsonyi partik

Karácsony környékén tanfolyamunk korosztálytól függően karácsonyi partikat szervez a gyerkekek, valamint a szüleik számára, ahol ráadásként megismerkedhetnek az ünnepeket oly gyakran feldobó hangulatszavakkal és lelkesítő kifejezésekkel. Ilyenkor a kisebb korosztáy élvezettel szívja magába az ünnepi hangulatot, az erre való készülődéskor pedig az ünneppel kapcsolatos kifejezéseket és dalokat.

l

Próbaórák

FirSTeps tanfolyamok kezdése előtt több városban is van lehetőség ingyenes próba órákon részt venni. Ezek rövidített, általában kb. 20 perces foglalkozások, amik után van lehetőség beszélni a tanító tanárral a módszertani, tananyaggal kapcsolatos vagy szervezési kérdésekről. A próbaórákról időpontjairól valamint helyszíneiről érdeklődni a tanároknál lehetséges direktben. Elérhetőségeik a TANÁRAINK menüpont alatt találhatóak.

w

Tanáraink

Tanáraink felsőfokú ismeretekkel rendelkeznek angol nyelvből.

Minden tanárunk FirSTeps nyelvoktató tanárképzéseken készült fel a kisgyermekek angol tanítására.

Mindannyian lelkes, kreatív, gyermekeket szerető pedagógusok. Szeretettel ajánlom őket.

Bővebben minden tanárról a TANÁRAINK menüpont alatt találhatók a részletek.

Helyszínek

A 2021-2022 -es tanévben a tanfolyamok Baranya megyében több településen elérhetőek: Pécsváradon, Zengővárkonyban, Hosszúhetényben, Pécsen, Komlón és Bonyhádon van lehetőség erre.

Amennyiben szeretné, hogy lakhelyén is induljon FirSTeps korai angol tanfolyam, akkor jelezze ezt felénk.

A tananyagról és a metódusról

Játékos

Az egészséges gyermekek kíváncsi felfedezők. A játékos, motiváló feladatokkal aktívan bevonjuk a gyermekeket az angol elsajátításának a folyamatába. A nyelv csak eszköz, csatorna lesz, ami segítségével játszhatunk.

Kreatív

Minden foglalkozáshoz tartoznak munkalapok, ami az adott tananyag része. Ezek által lehetőség nyílik kreatív foglalkozás közben is megszilárdítani a játékosan hallott és használt szókincset, a nyelvi fordulatokat.

Zenés

Angol gyermekdalok, saját témához illeszkedő énekek szövik át a tananyagot. A ritmus, zene segítségével könnyebben jegyzik meg, éneklik a gyerekek a témához és mesékhez kötődő szókincset.

Kognitív

A tananyag a gyermekek életkorának és érdeklődésének megfelelően kognitív ismereteket is közöl. Pld. Mekkora a strucc tojás? Mekkora dinó tojásokat találtak? A nagycsoportosok tananyaga iskolára felkészítő tananyagot is tartalmaz.

FirSTeps franchise tanároknak

A FirSTeps Early English módszeresen felépített, lektorált, védjegyoltalom alatt álló tananyag, de mivel a kisgyermekek érdeklődéséhez és jellemzőihez igazodik ezért természetes és egyben könnyed is. A módszeressége és gördülékenység mellett legfontosabb jellegzetessége, hogy a 150 órás tananyag 18 mese köré épül.

Felsőfokú angol nyelvi ismeretekkel rendelkező pedagógusoknak vagy a pedagógiai érzékkel rendelkező jelentkezőknek lehetőségük van csatlakozni a firSTeps korai nyelvoktató rendszerhez. Önálló vállalkozóként saját lakhelyen is el lehet indítani firSTeps nyelvi csoportokat, amihez módszertani, marketing tanácsokat és minden szükséges segítséget megkapnak a csatlakozók.

2021 nyári tanárképzés

A FirSTeps nyelvoktatás módszertanával kapcsolatban egy ingyenes webináriumon bővebb tájékoztatást kaphat minden érdeklődő. A tanárképzéseken már csak a franchise rendszerben van lehetőség részt venni, amit igény szerint digitális online fórumon vagy személyesen tartunk meg Pécsváradon.

Milyen kötelezettségekkel jár a szülőkre nézve az előjelentkezés egy tanfolyamra?

2020 Augusztusában lehetőség van személyes valamint digitális médián keresztüli tanárképzéseken részt venni. A képzéseket a tananyagfejlesztő, Réka szervezi Pécsváradon valamint a Zoom-os applikáción keresztül. Ezekre a képzésekre Június 1-től lehetséges jelentkezni.

Mi történik ha a gyermek megbetegszik?

Hiányzás esetén lehetőség van a befizetett óra másik párhuzamos csoportban, vagy előre megjelölt időpontokban való pótlására. Csak annak tudunk lehetőséget biztosítani a pótlásra, aki időben jelzi, a hiányzást, és másik időpontot kér.

Mi történik ha a tanár megbetegszik?

A tanár betegsége esetén, időben értesítjük a szülőket és az órát egy későbbi időpontban megtartjuk.

Van-e lehetőség a tananyagot megvásárolni tanfolyam nélkül?

A tananyag megvásárlása tanfolyamhoz kötött. Lehetőség van azonban az angol nyelvet ismerő szülőnek tanárképzésre jelentkezni, ahol megtanulhatja a módszertani alapokat és megvásárolhatja a tananyagot gyermeke számára franchise szerződés kötés keretein belül. Az ilyen szülők saját gyeremeküknek szabadon használhatják a tananyagot.

Ha a szülő más gyermekeknek is szeretne órákat tartani, erre is lehetőséget ad a franchise együttműködési szerződés.

Mikor és milyen eredményeket várhatunk a foglalkozásoktól?

Az iskolai szótározó tanulással szemben a FirSTeps early English a használt angol nyelv, anyanyelvhez hasonló elsajátítását tűzte ki célul. Gyermeke magabiztosan, jó kiejtéssel fogja használni az angol nyelvet.

|

Szülők mondták

Egy idő után, amikor otthon Benivel hallgattuk a CD-t, az egyes részekhez az órán látott mozdulatokat utánozta, és néha előkeresett olyan játékokat, amelyekről az éppen hallgatott dal szólt. Ezen magam is nagyon meglepődtem.

Teljesen váratlanul ért, amikor ezen a héten, reggeli közben elkezdett angolul tisztán és érthetően énekelni. A dallam és az első két sor is teljesen érthető volt. Férjemnek is leesett az álla.

A lányom nagyon szeret angolra járni. Sajnos nem tudok neki a nyelvtanulásban segíteni, de remélem, hogy az órákon hallott szavak, mondatok beépülnek a passzív szókincsébe, és majd iskoláskorban azt kamatoztatni tudja.

Levente nagy fejlődésen ment keresztül. Legyőzte kezdeti félelmét, teljes mértékben feloldódott, örömmel veszi kezébe a munkafüzetet, lapozgatja. Szereti a cd- t hallgatni. Aktívan részt vett az órai munkában. Nagyon örülök ennek a pozitív változásnak. A szemléltetőeszközök, a tevékenykedtetés, a feladatok, az énekek, a sok ismétlés mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy a gyerekek szeretnek firSTepsre járni.

Csak gratulálni tudok a tavalyi angol ovis táborhoz! Panni lányom minden nap új élményekkel tért haza. Új mondókákat, dalokat tanult és közben a már korábban megszerzett szókincsét is újra felelevenítette. A szervezés és a lebonyolítás is nagyon gördülékeny volt, s a borongós idő ellenére sikerült szépen lekötni a kicsiket játékos nyelvtanulással, és ötletes kézműves foglalkozásokkal.